Projekty a rekonštrukcia

Rekonštrukcia školy


V roku 2008 získal zriaďovateľ základnej školy Mesto Ilava na základe podaného projektu finančné prostriedky z Európskeho fondu  regionálneho rozvoja v celkovej výške 1 200 000 Eur.
Rekonštrukčné práce sa začali v marci 2009.
Získané finančné prostriedky boli použité na:

 • výmenu okien a vchodových dverí
 • zateplenie budov
 • výmenu radiátorov
 • prístavbu malej telocvične
 • rekonštrukcie šatní a kabinetov v pavilóne telocvične
 • vybudovanie spŕch a sociálnych zariadení v pavilóne telocvične
 • vytvorenie bezbariérových podmienok pre imobilných žiakov
 • náter soklov a výmenu obkladov v hygienických kútikoch tried
 • dodávku IKT na vyučovanie
 • výmenu hromozvodov
 • výmenu osvetlenia v telocvični

Rekonštštrukčné práce boli ukončené v októbri 2009.
Priebeh a výsledok rekonštrukčných prác si môžte pozrieť kliknutím na nasledujúci odkaz.

http://www.ilava.sk/library/files/prezentacie/akt_prezent_zs_1.zip

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria