• Biologická olympiáda - okresné kolo

  Biologická olympiáda - okresné kolo

  16.4. 2019 sa v ZŠ Centrum I. v Dubnici nad Váhom uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády-kategória E, odbornosť botanika, kde nás žiačky našej školy úspešne reprezentovali. Danielka Švachová zo 7.B triedy sa umiestnila na 1.mieste a Larka Urbanovský zo 7.A triedy na 2.mieste. Obidve získali rovnaký počet bodov - 146,5 z možných 150 bodov, o ich poradí rozhodol o pol bodu lepší test. Obidve žiačky postupujú do krajského kola, ktoré bude už 7.mája v Považskej Bystrici a pokračujú v náročnej príprave, ktorá je nevyhnutná pre účasť v krajskom kole.

  Našim siedmačkám blahoželáme a držíme palce v krajskom kole! Veľké poďakovanie za zodpovednú prípravu patrí pani učiteľke Hulínkovej.

 • Voľby do Rady školy

  Dňa 16.4.2019 sa po plenárnom RZ uskutočnili opakované voľby do Rady školy z radov zákonných zástupcov žiakov. Výsledky prvého i druhého kola volieb sú na webovej stránke školy, v ľavom menu, v časti Rada rodičov.

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  9.4. 2019 sa v priestoroch našej základnej školy uskutočnilo okresné kolo MOZ 6,7,8. Do kategórie  MOZ 7 sa zapojilo 17 súťažiacich. Žiačka Daniela Švachová zo 7.B sa umiestnila na 6. - 8. mieste, úspešne reprezentovala školu. Blahoželáme jej! 

 • Oznam

  Veľkonočné prázdniny:  18.4. až 23.4.2019. Školské vyučovanie sa začne 24.4. 2019 v stredu.

 • Deň narcisov

  Deň narcisov

  Ďakujeme

  všetkým, ktorí prispeli do zbierky v Deň narcisov. Poďakovanie  patrí i tým, ktorí toto  podujatie pripravovali. Na účet Ligy proti rakovine sme odoslali 

   

  1 383,84 €

 • Plenárne rodičovské združenie

  Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom rodičov, že dňa 16.04.2019 o 16,00 h sa uskutoční plenárne RZ na chodbe na 1. poschodí v pavilóne A /budova 2. stupňa/ s týmto programom:

  1. Informácie k „obedom zadarmo,“ ktoré budú v základných školách od septembra 2019.

  2. Opakovaná voľba zástupcov z radov rodičov do Rady školy.

  Zoznam navrhovaných kandidátov do Rady školy z radov rodičov nájdete na webovej stránke školy, v ľavom menu  v časti Rada rodičov. V prípade návrhu ďalších kandidátov, ich meno a priezvisko, prípadne titul, posielajte do 12.04.2019 na zsmedilava@gmail.com.

 • Vesmír očami detí

  Krásne 3. miesto v okresnom kole získala práca Martina Janeka. Výtvarná práca postupuje do celoslovenského kola.Víťazovi, aj pani učiteľke Mgr. Janke Koštialikovej, pod ktorej vedením bola práca vytvorená, gratulujeme  a prajeme úspech aj v celoslovenskom kole.

 • Deň narcisov

  Deň narcisov

  Aj v tomto roku  naša základná škola organizuje tradičnú jedinečnú verejno-prospešnú zbierku - Deň narcisov, ktorá sa koná jedinýkrát v roku - 11. apríla 2019 (štvrtok). Tešíme sa, že v tento deň pripnutím žltého narcisu vyjadríme spolupatričnosť onkologickým pacientom a veríme, že aj vďaka príspevkom obyvateľov, návštevníkov a pracujúcich v našom meste chceme získať cez dobrovoľníkov z radov pedagógov a žiakov zdroje, ktoré bude Liga proti rakovine  používať predovšetkým na realizáciu projektov pre onkologických pacientov a ich rodiny počas celého roka. 

 • Zápis do 1. ročníka

  Riaditeľstvo  Základnej školy v Ilave  na Medňanskej ulici oznamuje, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční  9. apríla 2019 (utorok)  od 15.00 do 18.00 h  a 10. apríla 2019 (streda) od 15.00 do 16. 00 h v pavilóne  B. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťaobčiansky preukaz zákonného zástupcu.

        Dodatočný zápis je možné dohodnúť telefonicky na t. č. 042/ 44 65 293, 042/ 44 64 140 prípadne mailom    zsmedil@stonline.sk.

 • Ako sa stať spisovateľom

  Ako sa stať spisovateľom

  Marec je mesiacom  knihy. Tradícia, prečo marec dostal prívlastok mesiac kníh, tkvie v masovej akcii, ktorú iniciovalo Ministerstvo kultúry spolu so Zväzom československých spisovateľov, nakladateľmi či knižnými obchodmi v roku 1955.

  Pri tejto príležitosti vyučujúci rôznych predmetov vo všetkých ročníkoch  mohli  netradične odučiť  svoje hodiny i v našej školskej knižnici podľa vlastných predstáv. Na stredu 27. marca sme pre výber žiakov z 3. – 6. ročníkov pripravili zaujímavý deň. Štyri  vyučovacie hodiny  sa hrali na spisovateľov. Režisérkou  tohto podujatia bola naša  pani učiteľka  PaedDr. Marcela Bagínová, ktorú určite poznáte aj pod pseudonymom sestra Damiána. Podrobnejšie sa o nej môžete dočítať i v Encyklopédii osobností Českej a Slovenskej republiky z roku 2016 na str.49.

  V prvej časti sa žiakom predstavila ako spisovateľka detských kníh. Žiaci si na výstavke  mohli  pozrieť i vypočuť  informácie zo seriálu detských kníh o Anjelovi Riškovi - Anjel Riško a svet, Anjel Riško a abeceda, Anjel Riško a čísla, Anjel Riško a zvieratá. Tieto knižky vyšli aj v Braillovom písme. V knihe  Jonáš a veľryba  si možno prečítať biblický príbeh. Aké darčeky nosí Ježiško je knižka o Vianociach a o tom,  že Ježiško nenosí len hračky, ale i lásku.  Pripomínam i ďalšie knihy  - Cestovná zábava, Butkov deťom, Čriepky šťastia  či najnovšia kniha Hľadajúca.

  Druhá časť  sa niesla v duchu tvorivosti. Žiaci  sa  dozvedeli, ako by sa mohli  stať spisovateľom, aké  formy  písania  príbehov môžu využiť, ako sa zaujímavou podobou dajú vyjadriť myšlienky, pocity, nápady  „spisovateľov.“  

  Potom už nastala samostatná práca, práca vo dvojiciach a u tých mladších práca v malých skupinách. Žiaci spočiatku nesmelo ukladali slová do svojich autorských diel, ale len čo ich opantala fantázia, s veselosťou rozvíjali neuveriteľné príbehy, ilustrovali ich a tvorili kvízy, doplňovačky, hádanky...  

  Čo deti vytvorili, čie práce zaujali a boli ocenené? O tom budeme informovať prostredníctvom rozhlasu, webu  alebo si práce môžete pozrieť na  nástenkách v škole a priebeh podujatia i vo fotogalérii.

  Za toto podnetné podujatie ďakujeme PaedDr. Marcelke Bagínovej a želáme jej neutíchajúcu pisateľskú tvorivosť.

  Dodatok č.1: Knihobúdky

  Naši "budúci spisovatelia"  spolu so sestrou Damiánou doplnili knižkami  knihobúdky v areáli školy a na detskom ihrisku.  Voľný čas na čerstvom vzduchu môžete využiť i čítaním. Prajeme  pekné umelecké zážitky!

  Dodatok č.2:  Ocenenie prác spisovateľov

  Tretiaci a štvrtáci dostali zázračné ceruzky, ktoré im pomôžu pri tvorení rozprávok, ilustrácii, či vymýšľaní rôznych tajničiek.

  Za najoriginálnejšie spracovanie príbehu sme udelili cenu autorkám z 5B: Zuzke Bielikovej a Hanke Holbusovej, ktoré napísali rozprávku o PASTELKÁCH. Pripojili k nej aj obrázky a tajničku. Za príbeh, v ktorom zvíťazilo dobro nad zlom, sme udelili  cenu  Filipovi Žiačikovi zo 6.A. TÁBOR   SPRÁVANIA doplnil  ilustráciou i zaujímavým príbehovým pozadím.  Ocenili sme i Kristínku    Dušičkovú a  Lujzu Cabajovú z 5.A  za príbeh PSÍK TEDDY.  Cenu za príbeh o kamarátstve o psíkovi a dievčatku udeľujeme Karin Gubovej zo 6.B. triedy, ktorá  písala o Ťapkovi.                             

                      Blahoželáme!

   

   

   

 • Pytagoriáda - okresné kolo

  27.3.2019 sa v ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici nad Váhom uskutočnil 40. ročník okresného kola Pytagoriády. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov z našej školy. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili:

  P3 - Dašková Tatiana  - 23. - 34. miesto

  P4 - Janco Jakub - 3. miesto

          Baginová Veronika - 9. - 10. miesto

          Švach Richard - 11. miesto

  P6 - Minárik Mathias - 3. miesto

  P7 - Švachová Daniela - 10. miesto

  Všetkým žiakom blahoželáme za reprezentáciu a poďakovanie  vyučujúcim matematiky za ich prípravu.

 • Noc s Andersenom

  Noc s Andersenom

  Marec je tradične vnímaný ako Mesiac knihy a po Týždni slovenských knižníc, ktorý sa konal počas prvého marcového týždňa, nás na konci mesiaca čakalo ďalšie významné celoslovenské podujatie. Jeho cieľom je podpora čítania detí počas rozprávkovej noci plnej zábavných aktivít. 14. ročník Noci s Andersenom sa tento rok konal v termíne 29. - 30.3.2019 a zúčastnilo sa ho 236 slovenských verejných a školských knižníc s celkovým počtom 9900 zúčastnených detí.

  Podujatie Noc s Andersenom prvýkrát zorganizovali dve knihovníčky Mirka Čápová a Hana Hanáčková v roku 2000 v Uherskom Hradišti, kedy v ich knižnici prespalo 20 detí. Počas 18 rokov sa z pôvodne komorného podujatia Noci s Andersenom stalo úspešné medzinárodné podujatie, do ktorého sa zapájajú knižnice nielen v Českej republike a na Slovensku, ale aj v Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Bulharsku, Grécku, Veľkej Británii, Nemecku, Dánsku, Novom Zélande, Malte, Španielsku, Portugalsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku. Podujatie sa koná vždy v piatok s dátumom blížiacim sa ku dňu narodenín dánskeho rozprávkara - Hansa Christiana Andersena. V každej slovenskej knižnici a škole bol program iný, originálny, ale všetky mali spoločné to, že na túto noc deti určite nezabudnú a zážitok z nej ich podporí v nadobudnutí pozitívneho vzťahu k čítaniu, ku knižniciam a zmysluplnému tráveniu voľného času.

  V našej škole sme sa na rozprávkovú noc pripravovali veľmi precízne. Počas celého marca, ktorý bol venovaný knihám a čítaniu, sme sa zoznámili s najznámejšími rozprávkami viacerých svetových, ale aj slovenských autorov a plnili množstvo rozprávkových úloh. Jednou z nich bolo aj napísanie príbehu, v ktorom by sa stretli dve bytosti z úplne rozdielnych rozprávok (napr. Červená Čiapočka a Shrek, Snehulienka a 7 kozliatok, Popoluška a Šmolkovia, Janko Hraško a Palculienka, Popolvár a Malá morská víla, Škaredé kačiatko a Laktibrada...). Keďže fantázii sa medze nekládli, vzniknuté príbehy oplývali nielen nápaditým dejom s množstvom napínavých a dramatických momentov, ale aj vtipom a viacerými humornými situáciami. Ten, kto takto napísaný príbeh odovzdal v stanovenom termíne a doplnil ho vhodnou ilustráciou, splnil základnú podmienku, aby sa mohol zúčastniť dlho očakávanej Noci s Andersenom.

  Tento rok sa v ZŠ v Ilave zapojilo do tohto podujatia 39 žiakov 2. - 4. ročníka. V priebehu jednej noci absolvovali nezabudnuteľnú výpravu do ríše rozprávok plnú nezvyčajných úloh a súťaží. Nakoľko išlo o veľmi dlhú a nebezpečnú cestu, bolo nevyhnutné, aby všetci účastníci tejto dobrodružnej výpravy zložili sľub, v ktorom sa zaviazali riadiť dohodnutými pravidlami. Do rozprávkového sveta však mohli vstúpiť len tí, ktorí úspešne rozlúštili zaklínadlo otvárajúce jeho brány. Po rozšifrovaní kódovaného odkazu sme zistili, že ide slová samotného H.CH.Andersena: "Niet krajších rozprávok než tie, ktoré napíše sám život."
  A potom už cesta rozprávkovým svetom ubiehala ako voda. Navštívili sme tri rozprávkové bytosti - Bystrozrakého, Bystrosluchého a Bystrorukého, ktoré nám pomáhali určovať rozprávky a rozprávkové bytosti prostredníctvom zraku, sluchu a hmatu. Pomocou pantomímy sme znázorňovali kľúčové momenty z najznámejších rozprávok, zhotovovali bábky, hrali scénky, skladali puzzle, lúštili tajničky, osemsmerovky, hádanky... Najzábavnejším momentom večera však bolo lovenie "vševidiaceho oka" z morského dna, vďaka ktorému sme sa mohli dostať na zraz čarodejníc a zatancovať si s nimi ich tradičný ježibabí tanec. Keďže energie sme mali na rozdávanie, rozdelili sme sa do tímov a putovali sme rozprávkami až do neskorých nočných hodín (rodičia nám to snáď raz do roka odpustia :o):

  • v telocvični sme zisťovali, koľko je medzi nami pravých princezien, ktoré ucítia pri cvičení na žinenkách semienka hrachu
  • pohybom sme znázorňovali dobroty, ktoré niesla Červená Čiapočka v košíku
  • chôdzou na ortopedickom páse zas simulovali chôdzu malej morskej víly, ktorej v dôsledku nešťastnej lásky spôsoboval každý krok neskonalú bolesť
  • žinenky sme premenili na obrie topánky a vďaka nim sa prepravili z jednej strany telocvične na druhú
  • vandrovali sme s vajcom a jeho kamarátmi tak, že sme ledva lapali dych...

  Po doplnení energie nás na záver dňa čakala ešte nočná hra s baterkami zameraná na objavenie zlatého pokladu ukrytého v areáli školy. Všetci zúčastnení sa ako hľadači osvedčili na jednotku. Niektorým sa podarilo nájsť 4, iným až 20 "zlatých vajec". O tom, že každé z nich skrýva skutočný poklad, sme sa dozvedeli až po ich otvorení. Bolo v nich nielen niečo sladké pod zub, ale aj múdre myšlienky samotného H.CH.Andersena a iných známych spisovateľov.

  Výpravu do ríše rozprávok sme ukončili sledovaním klasickej rozprávky Snehová kráľovná pohodlne zalezení v spacákoch. Zážitky z celého dňa však nedovolili niektorým deťom zaspať ani dlho po jej ukončení, takže posledné "nočné sovy" zaspali až okolo pol druhej.

  Verím, že počas tohto podujatia sa "nakazili čítaním" aj tí, ktorí od kníh doteraz bočili. Určite pri ich čítaní prídu na to, že kniha je naozaj najlepším priateľom človeka. Túto nezabudnuteľnú noc im bude pripomínať nielen množstvo zážitkov, ale aj krásne nálepky a pohľadnice s logom akcie, ktoré dostali za odmenu všetci účastníci tohtoročnej rozprávkovej výpravy. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa zase o rok dovidenia.

                                                                                                                   Mgr. Jana Koštialiková

   

 • Triedne ZRŠ a voľby do Rady školy

  Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že 2.4.2019 (utorok) o 15,30 h sa uskutočnia triedne rodičovské združenia 1. -  9. ročníka  spojené s voľbou zástupcov z radov rodičov do Rady školy. Oprávnení voliči sú obaja zákonní zástupcovia žiaka. Voľby budú prebiehať už v čase od 12,00  - 18,00 hod. v pavilóne B na prízemí a v  pavilóne A  na prízemí od 15,30 - 18,00 hod. Aby boli voľby úspešné, je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. V opačnom prípade sa musia voľby opakovať. Preto Vás žiadame o čo najväčšiu účasť. Zoznam navrhovaných kandidátov z radov rodičov si môžte pozrieť v ľavom menu, v časti Rada rodičov.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že 3.4.2019  (streda) budú mať žiaci  5. - 8. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - Testovanie 9. Strava v ŠJ sa podáva tým žiakom 5. - 8. ročníka, ktorí sa na ňu na tento deň prihlásili.

 • Testovanie 9 - základné informácie

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2019

  3. apríla 2019 (streda)

  Komu je testovanie určené:

  žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

   

  Aké predmety sa testujú:

  • slovenský jazyk a literatúra

  • matematika

  Aký rozsah učiva sa testuje:

  obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii – Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy (nižšie sekundárne vzdelávanie) v Slovenskej republike. Podľa tohto dokumentu sa vzdelávajú aj žiaci 1. až 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

   

  Povolené pomôcky:

  MATEMATIKA:

  kalkulačky, rysovacie pomôckyguľôčkové pero, ktoré píše namodro

  pomocné papiere na výpočty označené menovkou- žiaci obdržia pred administráciou testu z matematiky,

  prehľad vzorcov bude  súčasťou zadania testu

   

  SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

   guľôčkové pero, ktoré píše namodro 

   

   

  Zakázané pomôcky:

  mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice, zošity, slovníky a pod.

   

  Náhradný termín:

  16. a 17. apríl 2019 (utorok, streda)

  • Bude konať v príslušných krajských mestách - ( Trenčín )

  • Zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

  Informácie o testovaní: www.zsilava.edupage.orgwww.nucem.sk/Testovanie9

  Na našej škole sa testuje iba papierovou formou.

                                             

   

                                                             HARMONOGRAM – intaktní žiaci

   

  7,20 – 7,35 h                 - príchod do školy

  7,35 - 8,00 h                 - organizačné pokyny ( rozdelenie do tried, zasadací poriadok, ... )

  Matematika

  8,00 – 8,10 h ( 10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpov. hárkov

  8,10 – 8,20 h ( 10 minút) – rozdanie testov, oboznámenie sa s testom

  8,20 – 9,50 h (90 minút) administrácia testu z matematiky

  9.50 – 9,55 h (   5 minút) – zozbieranie testov a OH

  9,55 – 10,15 h ( 20 minút) – prestávka

  Slovenský jazyk a literatúra

  10,15 – 10,25 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpov. hárkov

  10,25 – 10,35 h (10 minút) – rozdanie testov, oboznámenie sa s testom

  10,35 – 11,45 h (70 minút) administrácia  testu zo slovenského jazyka a literatúry

  11,45 – 11,50 h (  5 minút) – zbieranie testov a OH

  11,50  -  Záver testovania - žiaci odchádzajú domov!!!

                                                                                        Mgr. Veronika Bambušková, školský koordinátor  

 • Chemická olympiáda - okresné kolo

  Obvodný  úrad – odbor školstva  v Trenčíne a CVČ Dubnica  usporiadal v ZŠ Ladce dňa 22.03.2019  okresné  kolo Chemickej olympiády, do ktorej sa zapojili  ZŠ Ilava, ZŠ s MŠ Pruské, ZŠ s MŠ Mikušovce. Súťažili 4 žiaci. Ich umiestnenie: 

  1. Janeková Lucia , ZŠ s MŠ Pruské, 72,50 bodov ÚR
  2. Jancová Sandra, ZŠ Ilava, 68,75 bodov ÚR
  3. Pánová Sára, ZŚ s MŠ Pruské, 67,50 bodov ÚR
  4. Strapková Ľubica ZŠ s MŠ Mikušovce, 65,25 bodov ÚR                                                        

  Všetci súťažiaci boli úspešní. Do krajského kola, ktoré sa bude konať 26.04.2019,  postupujú žiaci, ktorých vyberie krajská porota CHO. Sandre blahoželáme a za jej prípravu ďakujeme p.uč. Šrámkovi. 

 • A Slovo bolo u Boha – celoslovenské kolo

  V sobotu, 23. marca 2019 , sa Tadeáš Horák, žiak 3. A, zúčastnil celoslovenského kola recitačnej súťaže ....A Slovo bolo u Boha v kategórii žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Ďakujeme mu za reprezentáciu  školy a  želáme ďalšie recitačné úspechy.

 • Biblická olympiáda - dekanátne kolo

  Dňa 20. marca 2019 sa žiaci z našej školy: Roman Pienták a Denis Ličko z 8.B a Michaela Bujačková zo 7.B  zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády v Ladcoch, kde obsadili 4. miesto. Srdečne im blahoželáme a sestre Damiáne ďakujeme za ich prípravu.

 • Noc s Andersenom 2019

 • Okresné kolo – Hviezdoslavov Kubín

  Okresné kolo – Hviezdoslavov Kubín

  Kristínka Baginová pod vedením pani učiteľky Ladeckej zvíťazila v silnej konkurencii trinástich recitátorov prózy v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa konalo 19.marca 2019 a postúpila do krajského kola.

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria