Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Štvrtok 23. 10. 2014

Štvrtok 23. 10. 2014

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 2383066

Novinky

 • Imatrikulácia prvákov

  22. októbrové popoludnie bolo výnimočným pre našich najmladších žiakov, prvákov. Pred zrakmi svojich pani učiteliek i zrakmi svojich rodičov museli preukázať vedomosti a zručnosti, ktoré ich predurčili vstúpiť do "cechu školského." Prechodom cez ceruzkovú bránu sa všetci stali platnými členmi našej školy a pani učiteľky Mgr. Lýdia Horáková a Mgr. Anna Hýllová ich dekorovali slávmostnými stužkami. Na pamiatku si odniesli Imatrikulačný list a malý darček. Prajeme im veľa usilovnosti a trpezlivosti v ich práci.

 • Testovanie Komparo

  Dňa 6.11.2014 sa uskutoční pre prihlásených žiakov  8. a  9. ročníka testovanie Komparo. Deviataci si urobia "generálnu skúšku" na testovanie z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, ktoré ich naostro čaká v apríli a ôsmaci si overia svoje vedomosti a zručnosti aj vo všeobecných študijných predpokladoch.

 • Testovanie 5 - 2014

  6.11.( štvrtok) a 12.11. 2014 ( streda) sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a  matematiky s cieľom overiť testovacie nástroje, získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2, poskytnúť škole spätnú väzbu a komplexnejší obraz  o testovaných  predmetoch a overiť organizačné a logistické zabezpečenie testovania. Piatakom želáme  čo najlepšie preukázanie svojich schopností a vedomostí.

 • Exkurzia do Gyoru

  28.10. 2014 sa žiaci  ôsmych a deviatych ročníkov našej školy zúčastnia  exkurzie v Maďarsku v meste Győr. Prezrú si  historickú časť mesta a navštívia jedno z najnovších vzdelávacích a turistických atrakcií – interaktívne výstavisko, zamerané na mobilitu, dopravu a vozidlá. Vyskúšajú si  interaktívne exponáty, atrakcie, zúčastnia  sa  na  zaujímavých laboratórnych fyzikálnych pokusoch. Veríme, že MOBILIS  umožní žiakom prehĺbiť  vedomosti z fyziky a automobilového priemyslu.

 • Burza a dražba kníh

  27.10. 2014 je Medzinárodný deň školských knižníc. Aj v našej škole mu budeme venovať  tematický deň. Jeho súčasťou bude dražba a burza kníh. Kolegovia a žiaci, iste máte mnohí doma knihy, ktoré ste už prečítali a neurobilo by vám problém ponúknuť ich na prečítanie ďalším spolužiakom. Najmä, ak na vašej poličke kníh pribúda a na tie staršie sadá prach. Knihu alebo knihy môžete ponúknuť do dražby za dohodnutú sumu. Ku knihe na dražbu pripojte krátku 3 - 4 vetnú charakteristiku. Knihy noste od 20.10. - 24.10. do 8.A triedy Márii Tomášovej pred vyučovaním alebo cez veľkú prestávku. Najaktívnejších žiakov odmeníme.

 • Bojnice - exkurzia

  16. 10. 2014 si žiaci šiestych a siedmych tried  upevnili vedomosti z dejepisu na exkurzii v Bojniciach v  Múzeu praveku. Návšteva ZOO  bola pre mnohých  živou opakovacou hodinou biológie.

 • Testovanie9 - zmena

 • Oznam

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne RZ, ktoré sa bude konať 9.10.2014 o 15.30 h. Po jeho skončení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. Náhradný termín  5.C, 6.B, 7.A oznámia  triedne pani učiteľky dodatočne.

 • Zber papiera - vyhodnotenie

  Žiaci na I stupni nazbierali 2185 kg papiera.

  Najlepšia trieda školy je  3.A. Nazbierali 754 kg ( 32,39 kg)

  Najlepší zberači na I. stupni:

  1.miesto - Kalusová Ema 3.A  (201 kg)

 • Zaži to

  Nakoľko sa dvaja pedagógovia z našej školy  zapojili do národného projektu "Praktik - praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou," ktorý organizuje IUVENTA a financovaný je zo zdrojov EU, môže sa bezplatne 33 žiakov z našej školy v dňoch 8. - 12. 10. 2014 zúčastniť zážitkového tábora - Zaži to. Žiaci prežijú 5 dní v hoteli Športcentrum Bojnice, kde ich čaká bohatý program zameraný na tému IN MEDIA - podpora praktického využívania IKT cez zážitkové aktivity. Prajeme všetkým účastníkom príjemný pobyt a veľa zážitkov!

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria