Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Utorok 2. 9. 2014

Utorok 2. 9. 2014

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 2316252

Novinky

 • Bezpečná škola

  3. september 2014  sa bude niesť v duchu Bezpečnej školy. Vyučovanie bude netradičné, so zaujímavým programom pre prváčikov na 3 vyučovacie hodiny, 1.stupeň 4 hodiny   a 2. stupeň  na 5  hodín. Nosnou časťou tých najmenších bude dopravná výchova. Druhostupniari sa môžu tešiť  napríklad  na výchovný multimediálny koncert Trinásta komnata v podaní obľúbenej  spoločnosti LETart. Všetkým žiakom prajeme príjemný začiatok vyučovania v novom školskom roku.

 • Oznam

  Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude 2.9.2014 o 9.00 h v areáli ZŠ.

 • Škola v prírode

  V týždni od 8.júna do 13.júna 2014 absolvovali žiaci 4.A,B,C so svojimi pani učiteľkami nezabudnuteľnú školu v prírode v malebnom kúte našej vlasti – v Skalke pri Kremnici. Horská chata Limba sa stala pre tieto deti na 6 dní domovom. Pripomínala to aj výborná a pestrá strava. Stravu sme mali 5 - krát denne.                                                                                                                           Vyučovanie sa skladalo z dvoch vyučovacích blokov. Popoludňajší blok bol realizovaný v prírode rôznymi pohybovými aktivitami i turistickou vychádzkou na Krahule. Areál lákal chlapcov k futbalu a rôznym športovým hrám. Dievčatá zase korčule a loptové hry. Jedno dopoludnie deti strávili v relaxačnom centre športovaním a kúpaním. V popoludňajších hodinách sa o deti starali animátorky, ktoré im vypĺňali čas až do večerných hodín. Pripravovali im úžasné pohybové a tvorivé aktivity. Tak deťom spestrili celotýždenný program. Vo večerných hodinách sa zabávali pri hudbe, kde sa naučili rôzne tance. Jeden večer sa naše deti zmenili na rozprávkové bytosti – mali karneval. Animátorky pripravili stretnutie s banským škriatkom permoníkom  „ FRIDOM“. Celý pobyt nám počasie prialo – slniečko hrialo a  týždeň bol pre nás všetkých úžasný.        

 • Letné prázdniny

  30.6. - 29.8.2014

 • Olympijský festival hviezdičiek a nádejí

  Festival olympijských hviezdičiek a nádejí

  Tak ako po minulé školské roky i tento rok sa na našej škole uskutočnila športová olympiáda 1.-4. ročníkov. Slávnostným nástupom a vztýčením olympijskej vlajky sme otvorili športové zápolenie jednotlivcov i žiackych kolektívov.

  Deti si zmerali svoje sily v behoch, hodoch, skokoch a kolektívnych súťažiach (vybíjaná, futbal, preťahovanie lanom). Okrem olympijských športov sme mali aj športy zábavné (beh s fúrikom, beh šikovnosti) a doplnkové (skákanie na trampolíne, beh vo vreci, pohyblivý chodník, jazda na koni).

 • Školská konferencia - prezentácia ročníkových prác

    

  I tento školský rok  sme v ZŠ pokračovali v tradícii. 17. júna sa už tretíkrát konala školská konferencia zameraná na prezentáciu ročníkových prác žiakov našej  školy. 16 účastníkov preukázalo svoje schopnosti, ako  dokázali získať  rôzne  informácie,  spracovať ich,  pripraviť svoju prácu  a hlavne ju pútavo prezentovať tak, aby  zaujala všetkých prítomných poslucháčov.

 • Talent Trenčianskeho kraja

  Múdry je ten, kto má nielen vedomosti,

  ale aj mravné schopnosti,

  kto vie správne žiť.

                                 J.A. Komenský

  Žijeme uponáhľanú PC – éru, ktorá je presýtená technickými vymoženosťami. Časť dnešnej mládeže sa dala lákavou ponukou dnešnej doby vtiahnuť do svojich osídiel a hodiny času trávi pri rôznych počítačových hrách, či pri často bezcieľnej virtuálnej komunikácii na sociálnych sieťach. Tieto deti často nedosahujú dobré výsledky v škole, majú rôzne výchovné problémy a ich voľný čas je doslova premárnený. A smutné je, že na svojom momentálnom stave  nemajú snahu  ani nič meniť...

 • Športové súťaže

  V školskom roku 2013/2014  sa žiaci  našej školy  zapojili do športových súťaží, ktorých nebolo veru málo, či už na úrovni okresu, regiónu alebo kraja.  Aj keď naša škola nemá vytvorené dobré podmienky pre rozvoj ľahkoatletických disciplín, predsa sme v nej dosiahli dobré výsledky.

  Marek Poliak  v hode kriketovou loptičkou v OK výkonom 74,16 m a Vanesa Balážová výkonom 52,60 m získali 1. miesto a postúpili do KK, kde obidvaja skončili na 6. mieste.

 • Blahoželanie - e Twinning

  Odborná komisia vyhodnotila 21 súťažných projektov, ktoré boli prihlásené do súťaže o najlepší eTwinning projekt na Slovensku v školskom roku 2013/2014. Kvalita projektov, ich nápaditosť, pedagogická hodnota a použitie inovatívnych IKT metód sa každý rok zlepšuje. Komisia mala veľmi náročnú úlohu pri posudzovaní, čo dokazuje fakt, že projekty na vedúcich miestach sa líšia len 2-3 bodmi z maximálneho možného počtu 210 bodov. Srdečne gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým učiteľom a ich žiakom za prácu v programe eTwinning a za množstvo inovatívnych, inšpiratívnych a zábavných projektov, ktoré priniesli radosť z neformálneho učenia sa do mnohých škôl. Ceny budú  odovzdané 10.9.2014 v Žiline.

 • Výtvarná súťaž - Očami detí - ocenenie

                                                    Každoročne vyhlasuje MAS Vršatec pre žiakov základných škôl výtvarnú súťaž s názvom "Očami detí". Témou tohto ročníka bolo vytvorenie návrhu na magnetku, na ktorej by bolo zachytené obľúbené miesto, udalosť, kultúrna pamiatka či osoba z nášho okolia. Cieľom bolo nadviazať na predchádzajúce tri ročníky, ktoré dopadli mimoriadne úspešne a zaujali nielen deti a rodičov, ale aj širšie okolie. Zámerom celej súťaže je priviesť žiakov k spoznávaniu zvykov, tradícií a remesiel na území, v ktorom vyrastajú, a prostredníctvom zaujímavých cien ich motivovať k zdokonaľovaniu svojich výtvarných schopností.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria