Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Sobota 20. 9. 2014

Sobota 20. 9. 2014

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 2338972

Novinky

 • Trinásta komnata

  Takto  magicky  a trochu záhadne    sme zahájili prvý vyučovací deň, ktorý tak ako po minulé roky  začal tematickým dňom – Bezpečná škola. Bezpečnosť - význam tohto slova je široký, znamená istotu, bezstarostnosť či bezpečné miesto, ktoré  sa v škole snažíme našim žiakom vytvoriť. Chceme, aby sa   cítili bezpečne a každé ráno  bez obáv odchádzali z domu do školy. Žiaci prvého stupňa sa počas tohto dňa zameriavajú na bezpečnosť  v  cestnej premávke. Spoznávajú dopravné značky a tiež  pravidlá, ktoré by mali ako chodci, ale aj cyklisti ovládať. Venujú sa dopravnému projektu, ktorého výsledkom sú okrem získaných vedomostí aj krásne básne, napomáhajúce žiakom zapamätať si to dôležité, čo je ich obsahom. Pre „druhostupniarov“ Bezpečná škola znamená miesto bez šikanovania, diskriminácie, omamných látok, cigariet a alkoholu.  Známa skupina AYA nám  v tento deň predstavila  ďalšie pokračovanie zo svojej úspešnej série protidrogových výchovných koncertov  - Trinástu komnatu, ku ktorej prirovnáva svet drog.  Tým, že je zakázaná, často láka mladých ľudí zo zvedavosti nazrieť do nej. No našťastie život ponúka aj  ďalších dvanásť šťastných a správnych dverí, za ktorými sa skrývajú také hodnoty ako sú  : priateľstvo, láska, rodina, sebaúcta, šport, umenie, príroda, humor, cestovanie, vzdelanie, humanita, česť a spravodlivosť. A je viac ako isté, že ten,  kto otvorí tieto dvere a vkročí dnu tou správnou nohou, nemá  potrebu nazerať do zakázanej trinástej komnaty.

 • Bezpečná škola

  3. september 2014  sa bude niesť v duchu Bezpečnej školy. Vyučovanie bude netradičné, so zaujímavým programom pre prváčikov na 3 vyučovacie hodiny, 1.stupeň 4 hodiny   a 2. stupeň  na 5  hodín. Nosnou časťou tých najmenších bude dopravná výchova. Druhostupniari sa môžu tešiť  napríklad  na výchovný multimediálny koncert Trinásta komnata v podaní obľúbenej  spoločnosti LETart. Všetkým žiakom prajeme príjemný začiatok vyučovania v novom školskom roku.

 • Oznam

  Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude 2.9.2014 o 9.00 h v areáli ZŠ.

 • Školský rok 2014/2015

 • Letné prázdniny

  30.6. - 29.8.2014

 • Olympijský festival hviezdičiek a nádejí

  Festival olympijských hviezdičiek a nádejí

  Tak ako po minulé školské roky i tento rok sa na našej škole uskutočnila športová olympiáda 1.-4. ročníkov. Slávnostným nástupom a vztýčením olympijskej vlajky sme otvorili športové zápolenie jednotlivcov i žiackych kolektívov.

  Deti si zmerali svoje sily v behoch, hodoch, skokoch a kolektívnych súťažiach (vybíjaná, futbal, preťahovanie lanom). Okrem olympijských športov sme mali aj športy zábavné (beh s fúrikom, beh šikovnosti) a doplnkové (skákanie na trampolíne, beh vo vreci, pohyblivý chodník, jazda na koni).

 • Školská konferencia - prezentácia ročníkových prác

    

  I tento školský rok  sme v ZŠ pokračovali v tradícii. 17. júna sa už tretíkrát konala školská konferencia zameraná na prezentáciu ročníkových prác žiakov našej  školy. 16 účastníkov preukázalo svoje schopnosti, ako  dokázali získať  rôzne  informácie,  spracovať ich,  pripraviť svoju prácu  a hlavne ju pútavo prezentovať tak, aby  zaujala všetkých prítomných poslucháčov.

 • Škola v prírode

  V týždni od 8.júna do 13.júna 2014 absolvovali žiaci 4.A,B,C so svojimi pani učiteľkami nezabudnuteľnú školu v prírode v malebnom kúte našej vlasti – v Skalke pri Kremnici. Horská chata Limba sa stala pre tieto deti na 6 dní domovom. Pripomínala to aj výborná a pestrá strava. Stravu sme mali 5 - krát denne.                                                                                                                           Vyučovanie sa skladalo z dvoch vyučovacích blokov. Popoludňajší blok bol realizovaný v prírode rôznymi pohybovými aktivitami i turistickou vychádzkou na Krahule. Areál lákal chlapcov k futbalu a rôznym športovým hrám. Dievčatá zase korčule a loptové hry. Jedno dopoludnie deti strávili v relaxačnom centre športovaním a kúpaním. V popoludňajších hodinách sa o deti starali animátorky, ktoré im vypĺňali čas až do večerných hodín. Pripravovali im úžasné pohybové a tvorivé aktivity. Tak deťom spestrili celotýždenný program. Vo večerných hodinách sa zabávali pri hudbe, kde sa naučili rôzne tance. Jeden večer sa naše deti zmenili na rozprávkové bytosti – mali karneval. Animátorky pripravili stretnutie s banským škriatkom permoníkom  „ FRIDOM“. Celý pobyt nám počasie prialo – slniečko hrialo a  týždeň bol pre nás všetkých úžasný.        

 • Talent Trenčianskeho kraja

  Múdry je ten, kto má nielen vedomosti,

  ale aj mravné schopnosti,

  kto vie správne žiť.

                                 J.A. Komenský

  Žijeme uponáhľanú PC – éru, ktorá je presýtená technickými vymoženosťami. Časť dnešnej mládeže sa dala lákavou ponukou dnešnej doby vtiahnuť do svojich osídiel a hodiny času trávi pri rôznych počítačových hrách, či pri často bezcieľnej virtuálnej komunikácii na sociálnych sieťach. Tieto deti často nedosahujú dobré výsledky v škole, majú rôzne výchovné problémy a ich voľný čas je doslova premárnený. A smutné je, že na svojom momentálnom stave  nemajú snahu  ani nič meniť...

 • Športové súťaže

  V školskom roku 2013/2014  sa žiaci  našej školy  zapojili do športových súťaží, ktorých nebolo veru málo, či už na úrovni okresu, regiónu alebo kraja.  Aj keď naša škola nemá vytvorené dobré podmienky pre rozvoj ľahkoatletických disciplín, predsa sme v nej dosiahli dobré výsledky.

  Marek Poliak  v hode kriketovou loptičkou v OK výkonom 74,16 m a Vanesa Balážová výkonom 52,60 m získali 1. miesto a postúpili do KK, kde obidvaja skončili na 6. mieste.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria