Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Nedeľa 29. 3. 2015

Nedeľa 29. 3. 2015

Kalendár

Novinky

 • Deň narcisov

  Ďakujeme všetkým, ktorí  27.3. 2015 dobrovoľníkom - pedagógom a žiakom ZŠ -  prispeli do verejnej zbieky Dňa narcisov. Na účet Ligy proti rakovine sme odoslali 1 110,32 €.

 • Veľkonočné trhy

  Tradične i tento rok sa budú konať v pavilóne B Veľkonočné trhy. V utorok 31. marca 2015  žiaci 1. stupňa vystavia na obdiv i na predaj svoje výrobky s jarnou tématikou. V čase od 7,30 do 14,00 vás pozývame na predveľkonočný nákup za výhodné ceny.  

 • McDonalds´Cup

  26.3.2015 získali naši žiaci z 1. stupňa víťazstvo v predkole futbalového turnaja pod názvom McDonalds´Cup. Dúfajme, že ich víťazné ťaženie bude pokračovať aj v okresnom kole 15. apríla 2015 v Dubnici n. V. Gratulujeme a držíme im  palce! 

 • Deň narcisov

  Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 19-ty krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 27.marca 2015 - zaplavia žlté narcisy a každý, kto si ich pripne na svoj odev, týmto gestom vyjadrí podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov, v našom meste a našej  škole žiakov a pedagógov ZŠ, zároveň pomôžete naakumulovať finančné prostriedky na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vyjadrujete onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú i vašu podporu.

 • E-Testovanie 9

  25.3.2015 si 30 žiakov z  9. A,B triedy overilo svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti v Generálnej skúške E-Testovanie9 z predmetu matematika a slovenský jazyk  a literatúra. Tí, čo testovali online, hneď vedeli, ako boli úspešní. Absolventi offline budú vedieť výsledky o niečo neskôr. Očakávame a veríme, že E-Testovanie9  15.4.2015 im prinesie určitú výhodu, napr.žiaci si doplnia vedomosti, v ktorých zistili nedostatky, testovacie prostredie im už bude známe, budú vedieť, čo ich čaká.

 • Biblická olympiáda - dekanátne kolo

  Blahoželáme  Márii Čiernikovej, Emme Gašparovej a Nikole Rexovej z 8.B  za 1. miesto  v 1. kategórii   Biblickej olympiády, ktorá sa konala  v piatok 13.3.2015 v priestoroch Saleziánskeho strediska v Novej Dubnici. Poďakovanie patrí PaedDr. Marcele Bagínovej za zodpovednú prípravu dievčat.

 • Matematický klokan

  23. marca si prihlásení žiaci zmerajú sily v medzinárodnej matematickej súťaži - Matematický klokan. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n.o. 

 • 2 % z daní príjmu

  Vážení rodičia,

  prostredníctvom darovania 2 % zo svojich daní máte možnosť podporiť rozvoj našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite svoju možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % a pomôžte nimi skvalitniť výchovno - vzdelávací proces na škole a materiálne vybavenie našej školy. Na webovej stránke školy, v ikone VIAC, nájdete stručný návod ako postupovať pri vypĺňaní tlačiva. Ďakujeme, že nám pomáhate zlepšiť podmienky pre vzdelávanie detí.

 • ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE 9

  Vážení rodičia,

  naša škola patrí k vybraným školám, v ktorých bude v tomto školskom roku 2014/2015 umožnené žiakom 9. ročníka absolvovať Testovanie 9 aj modernou elektronickou formou. Všetky potrebné informácie ohľadom tohto typu testovania sa môžete dozvedieť v Informačnom bulletine pre zákonných zástupcov deviataka zverejnenom na nasledujúcom linku: http://www.etest.sk/data/files/715_150212_informacnybulletinprerodicov_t9.pdf 

 • Výchovný koncert

  16.3. 2015 o 10,00 h v DK Ilava sme pre žiakov 2. stupňa pripravili výchovný koncert Cesta slovenskou históriou.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria