Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Sobota 31. 1. 2015

Sobota 31. 1. 2015

Kalendár

Novinky

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

  Riaditeľstvo ZŠ v Ilave oznamuje, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční 4.2.2015 od 15.00 do 18.00 hod. a 5.2.2015 od 15.00 do 16.00 hod. v pavilóne B. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

 • Šaliansky Maťko - okresné kolo

  27. 1. 2015 sa v CVČ v Ilave konalo okresné kolo recitačnej súťaže povestí Šaliansky Maťko. V jednotlivých kategóriách našu školu reprezentovali Bianka Priebojová z 3.B, Kristínka Baginová zo 4.A a Ema Pejková zo 6.A. Neumiestnili  sa na popredných miestach.

 • Polročné prázdniny

  Polročné prázdniny sú v pondelok 2.2.2015. Vyučovanie začne v utorok 3.2.2015.

 • Karneval žiakov 1. stupňa

  Pozývame všetkých žiakov 1. stupňa na karneval, ktorý bude 10.2.2015 o 15.30 hod. v DK Ilava.

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  V ZŠ J.Kráľa v Novej Dubnici sa 21.1. 2015 konalo okresné kolo MO Z 5.  Medzi 17 riešiteľov patril Richard Vanko a Andrej Gajdošík  z 5.C. Úlohy boli náročné, lebo  úspešnými riešiteľmi sa stali len 2 žiaci.

  Teší nás, že úspešnou riešiteľkou v kategórii Z 9 z 11 žiakov ( 4 úspešní)  bola Emma Brnáková z 9.B. Umiestnila sa na 4. mieste. Blahoželáme a za prípravu ďakujeme p. uč. Bambuškovej.

 • Bedminton - okresné kolo

  21.1. 2015 sa v športovej hale TJ Sokol Ilava uskutočnilo okresné kolo v bedmintone za účasti ZŠ s MŠ CI Dubnica, ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica, ZŠ s MŠ Mikušovce, ZŠ s MŠ Bolešov, ZŠ sv. D. Savia Dubnica nad Váhom, ZŠ s MŠ Pruské, Gymnázium Dubnica nad Váhom. Našu školu reprezentoval Jakub Horák , Tobias Stano, Klára Palčeková a Romana Kameništiaková.

 • Lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz

  25 žiakov 2. stupňa sa od 26.1. - 30.1. 2015 zúčastní lyžiarskeho výchovno-vzdelávacieho kurzu na Martinských holiach v rekreačnom zariadení Hotel Martinské Hole. Pod vedením lyžiarskych inštruktorov - Mgr. M. Janíčkovej, Mgr. Ľ.Tancerovej, Mgr. P. Jurčíka - získajú niektorí základy lyžovania, ostatní si svoje schopnosti v tomto športe  prehĺbia, prípadne upevnia.

 • Volejbal - okresné kolo

  14. a 15. 1. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale žiakov a žiačok v ZŠ Pod hájom v  Dubnici nad Váhom. Našu školu reprezentovali: Oskár Pagáč, Lucas Niko, Šimon Straňák, Jakub Živčic, Dominik Blažej, Jozef Ferenec, Tomáš Češko, Klára Palčeková, Emma Gašparová, Denisa Koštialiková, Romana Kameništiaková, Kristína Petrujová, Ľubica Ferencová, Michaela Jáňová, Emma Brnáková, Mirka Stopková a Viera Šatková.

 • Olympiáda z NEJ a ANJ

  Našu ZŠ v Olympiáde z nemeckého jazyka 13.1. 2015 v obvodnom kole v budove CVČ v Dubnici nad Váhom reprezentovala Katarína Kosecová z 9.B. Umiestnila sa na 6. mieste. Pripravovala ju p. učiteľka Dominika Budiačová.

  14.1.2015  taktiež v CVČ v Dubnici nad Váhom sa konalo obvodné kolo Olympiády z ANJ. Simona Priebojová z 8.A sa umiestnila na 4. mieste, patrí medzi úspešných riešiteľov. Pripravovala ju p. učiteľka H. Popovičová. Blahoželáme!

 • Ples základnej školy

  Vážení rodičia a priatelia školy!

  Rada rodičov pri ZŠ Vás pozýva na 5. Ples základnej školy, ktorý sa uskutoční 17. januára 2015 o 20.00 hod. v DK v Ilave.

  Hudba: skupina Melody

  Vstupné:14 €/osoba

  Prípitok, večera, dobrá zábava

  Vstupenky si môžete zakúpiť od 11.12.2014 - 16.1.2015 do 15,30 hod.  v zborovni v pavilóne A u pani učiteľky Schillerovej.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria