Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Sobota 25. 4. 2015

Sobota 25. 4. 2015

Kalendár

Novinky

 • 24. 4. 2015

  Aktualizovali sme modul O škole

 • Deň ZEME

  Vyučovanie 22.4.2015 bude vo všetkých ročníkoch zamerané tematicky, bude venované našej planéte - planéte Zem. 

 • Oznam

  Vážení rodičia!

  Riaditeľstvo ZŠ Vás pozýva na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia 16.4.2015 o 15,30 h v triedach 1. - 9. ročníka.

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  V ZŠ s MŠ Centrum 1 v Dubnici nad Váhom sa 9. 4.2015 konalo okresné kolo Biologickej olympiády – kategória – E, odbornosť botanika. Do tejto vedomostnej súťaže sa zapojili 8 súťažiaci, z toho  2 žiačky našej školy, ktoré zodpovedne pripravovala Ing. Katarína Hulínková. Blahoželáme Michaele  Čičkovej zo 7.B, ktorá zo 150 možných bodov získala 149,5 b a umiestnila sa na 1. mieste. Postupuje do vyššieho kola. I Simona Jánošíková zo 7.B s počtom 119 bodov sa zaradila medzi úspešných riešiteľov.

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  V CVČ Ilava sa 24.3.2015 konalo okresné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo celkom 89 recitátorov zo 17 škôl. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola. Blahoželáme Simone Priebojovej z 8.A, ktorá sa v III. kategórii poézia umiestnila na 2. mieste a postupuje do vyššieho kola, ktoré sa bude konať 30.4.2015 v Bzinciach pod Javorinou. Držíme palcePoďakovanie za prípravu žiačky patrí p.uč. Jane Dianovej.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka školy, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, § 150, ods. 5, udeľuje dňa 15.4.2015 žiakom 5. - 8. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 9. V tento deň sú všetci žiaci 2. stupňa automaticky odhlásení zo stravy. Kto má záujem o stravovanie, musí sa na obed prihlásiť u p. vedúcej ŠJ.

 • Hlavný termín Testovania9

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - T9-2015, E-Testovanie9

  Riadny termín

  15.4.2015

  Povolené pomôcky:

  kalkulačka, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny začínajú 2.4. a končia 7.4.2015. Vyučovanie začne v stredu 8.4.2015.

 • Chemická olympiáda - okresné kolo

  CVČ Ilava organizovalo 51. ročník CHO 26.3.2015 v ZŠ v Ilave. Zapojilo sa do nej 7 škôl a 10 súťažiacich. Všetci boli úspešní riešitelia. Našu školu zastupovala Lívia Živčicová z 9.B, blahoželáme!

 • Ako sa stať majstrom za jedinú noc

  Najznámejším a najobľúbenejším podujatím na podporu čítania detí na našej škole je Noc s Andersenom. Okrem nás sa v školskom roku 2014/2015 do tejto akcie zapojilo ďalších 230 verejných a školských knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska s rekordným počtom takmer 10 600 slovenských detí.

  Každý rok je toto podujatie tematicky prepojené nielen s čítaním, ale aj s etwinningovým projektom, ktorý v danom školskom roku realizujeme. Tentokrát sme sa v rámci česko-slovenského projektu "Dotyk stratených časov" premenili na neskúsených učňov, ktorí sa vybrali do sveta, aby sa priučili nejakému remeslu.  Každý novoprijatý učeň sa musel hneď po príchode podpísať na prijímaciu listinu. Svojím podpisom sa zároveň aj zaviazal k tomu, že bude ctiť nariadenia tovarišov a majstrov, cechový poriadok a pravidlá v ňom stanovené. Do ruky dostal učňovský list slúžiaci na zaznamenávanie jeho úspechov na ceste za poznaním.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria