Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Utorok 6. 10. 2015

Utorok 6. 10. 2015

Kalendár

Novinky

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  riaditeľstvo ZŠ Vás pozýva na plenárne a triedne RZ, ktoré  sa uskutoční 6.10.2015 o 15,30 h v  triedach 1 . - 9. ročníka. Triedne ZRŠ žiakov 6.A sa odkladá na neurčito z dôvodu PN tr. p. učiteľky. 6.B bude mať ZRŠ 12.10. o 15,30h. 

 • Európsky deň jazykov na 1. stupni

  Tvorivo a aktívne sa zapojili žiaci 1.stupňa ZŠ Ilava  do Európskeho dňa jazykov.

  Rozhlasová relácia odštartovala v ich povedomí záujem o diskusiu prezentovať svoje názory o potrebe učiť sa cudzie jazyky. Pani učiteľky využili ich záujem a pripravili pre svojich žiakov pútavé aktivity, kde skĺbili anglický jazyk s vyučovacími predmetmi, najmä výtvarnou výchovou.

 • Zber gaštanov

  Od 1. októbra opäť prebieha zber gaštanov. Sú výbornou pochúťkou pre lesné zvieratá v zimnom období. Gaštany nosiť pred vyučovaním do budovy 1. stupňa na 1. poschodie p. učiteľke Mgr. Júlii Ondrejičkovej. Najlepší zberači budú odmenení.

 • Oznam

  Ozamujeme žiakom a ich rodičom, že na mesiac október pripravujeme zber triedeného papiera ( nie kartóny). Termín upresníme po dovezení kontajnera.

 • Biela pastelka 2015

  Ďakujeme všetkým, ktorí svojím príspevkom podporili nevidiacich a slobozrakých v ich úsilí o samostatný a plnohodnotný život.Poďakovanie patrí i dobrovoľníkom Bielej pastelky 2015 - D. Koštialikovej , B. Bartekovej a p.uč. Sitárovej.  Do verejnej zbierky sme prispeli  sumou

                                             95,96 €.

 • Biela pastelka

  Milí rodičia a žiaci!

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje verejnú zbierku Biela pastelka určenej na pomoc ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím. Aj naša škola sa zapojí do tejto dobrovoľnej ušľachtilej akcie. V piatok  25. septembra od 7.15 hod. sa uskutoční v priestoroch našej školy zbierka, kde „VY“ žiaci a rodičia môžete prispieť minimálnym príspevkom 0,50 e a touto formou podporiť ľudí, zároveň pomôcť zlepšiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

 • Zákaz vstupu

  Od 21.9.2015 je z bezpečnostných dôvodov zakázané používať futbalové ihrisko v areáli školy počas vyučovania a výchovnej činnosti v ŠKD až do odvolania. Mgr. J. Janošíková, RŠ 

 • Ochrana života a zdravia

  18.9.2015 (piatok) sa pre žiakov 2. stupňa uskutoční realizácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia ( praktická časť). Žiaci v 5 členných družstvách získané  teoretické vedomosti preukážu pri riešení mimoriadnych situácií,v zdravotnej príprave,v orientácií v prírode a v hode granátom na cieľ v rozsahu 5 vyučovacích hodín. V prípade nepriaznivého počasia sa bude vyučovať podľa rozvrhu.

 • 14. 9. 2015

  Vážení rodičia! Aktualizovali sme modul Dokumenty školy - Aktualizovaný Školský poriadok pre žiakov, ktorý nadobúda účinnosť dňa 21.9.2015.

 • Didaktické hry

  pondelok 14.9.2015 budú Didaktické hry žiakov 1. stupňa. Prísť v športovom oblečení, vo vaku desiatu, pitie, prezuvky, pršiplášť. Končí sa o 11,15 h. V prípade nepriaznivého počasia (dážď) sa učí podľa rozvrhu. 

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria