Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Sobota 30. 4. 2016

Sobota 30. 4. 2016

Kalendár

Novinky

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 • 25.4.2016 žiaci 8. ročníkov  si upevnia teoretické vedomosti  z dejepisu na exkurzii v Bratislave v Múzeu školstva a pedagogiky i pedagogickej knižnici.

 • 20.4.2016 si žiaci 5. ročníka  prehĺbili teoretické vedomosti z geografie na exkurzii  vo Hvezdárni v Žiari nad Hronom.

 • 22.apríl bol významný deň pre našu modrú planétu, významný deň, pre každého človeka na nej žijúceho – teda aj pre nás, žiakov II.stupňa ZŠ Medňanská. Už tradične sme tento deň tematicky venovali rôznym aktivitám, aby sme deťom nenásilnou formou poukázali na to, že rovnováha všetkého živého na našej krásnej planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi, veľmi krehká. Tento rok sme si pripomenuli už 46.výročie celosvetových osláv Dňa Zeme.

 • Deň Zeme zavítal už na 2. stupeň. Informujú o ňom nástenky vo všetkých triedach ( viď fotoalbum) i centrálna nástenka na chodbe školy. Tematicky mu bude venovaný piatok - 22.4.2016. Na 1. hodine si žiaci vypočujú reláciu. Po skončení rozhlasovej relácie budú žiaci jednotlivých tried vypracovávať 100 kvízových otázok. Otázky vyplývajú z rozhlasovej relácie, sú v nich tiež údaje z chodbových ekonásteniek, a základné údaje vyplývajúce z ekologického učiva biológie. Po veľkej prestávke žiakov čaká v DK výchovný ekokoncert  pod názvom ECO MOBILITY TOUR, ktorý propaguje medzi mládežou životný štýl, ktorý sa vyznačuje zodpovedným prístupom k životnému prostrediu, venuje sa tiež spôsobom ekologickej dopravy a šetrnému spôsobu života. Koncertom bude žiakov sprevádzať spevák Thomas Puskailer  a Martin Madej. Prajeme všetkým príjemne prežitý deň.

 • Dňa 18. apríla (pondelok) si žiaci 1. stupňa rôznymi aktivitami pripomenú našu závislosť na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem a potrebu ich chrániť. Budú sa snažiť prekonať rekordy vytvorené žiakmi v predchádzajúcich rokoch:

   1. ročník: vytvorenie "hada" z TETRAPAKOV

   2. ročník: vytvorenie špirály - "Mliečnej dráhy" z obalov z mliečnych výrobkov                                                                                

 • Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí prispeli do verejnej zbierky Ligy proti rakovine a organizačne ju zabezpečili. Na jej účet sme odoslali 1084 €.

 • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 20. krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 15. apríla 2016 – zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôže naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

 • 12. apríla 2016 sa uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády -  I.kategória v aule Biskupského úradu v Žiline. Víťazi dekanátneho kola, Paula Lukáčová (5.A), Ondrej Pagáč (7.B), Tomáš Baštek(8.B),reprezentovali našu školu a pod odborným dohľadom Mgr. M. Bagínovej sa umiestnili na 3. mieste. Blahoželáme a tešíme sa z úspechu detí i sestry Damiány!

 • V priestoroch ZŠ s MŠ CI 32, Dubnica nad Váhom sa 12.4.2016  konalo obvodové kolo BIO olympiády v kategórii E. Našu školu  reprezentovala Michaela Čičková z 8.B. Umiestnila sa na 1. mieste  -  odbornosť BOTANIKA. Získala 147 bodov z možných 150. Postupuje do krajského kola. Blahoželáme a za zodpovednú  prípravu žiačky ďakujeme p. učiteľke K. Hulínkovej!

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria