Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293

Nedeľa 20. 4. 2014

Nedeľa 20. 4. 2014

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 2128086

Novinky

 • Biologická olympiáda - obvodné kolo

  15. 4. 2014 v CVČ v Dubnici nad Váhom sa konalo obvodné kolo BIO-kategória E, odbornosť botanika. Školu reprezentovala Lucia Prekopová z 9.C. Získala plný počet bodov - 150 a umiestnila sa na 1. mieste, postupuje do krajského kola. Blahoželáme, držíme palce a za zodpovednú prípravu ďakujeme p.učiteľke Hulínkovej.

 • 2 %

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám, prosím, skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 • Deň narcisov

  Aj tento rok jeden deň v apríli patrí žltým kvietkom - narcisom. 11. apríla opäť vyšli do ulíc tisícky dobrovoľníkov, ktorí ponúkali narcis ako symbol prejavu podpory a spoluparičnosti ľuďom s onkologickou diagnózou, už po 18-ty raz.  I v našej škole je to už tradícia. Vďaka dobrovoľníkom z radov žiakov a učiteľov, ktorí v uliciach Ilavy tento kvietok rozdávali, sme prispeli na účet jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine sumou 1007,87€. Posielame veľké ĎAKUJEME!

 • Školské veľkonočné trhy

  15. 4. 2014 (utorok) v čase od 7.30 h do 15.00 h sa na prízemí pavilónu B našej školy konajú veľkonočné trhy s možnosťou zakúpenia originálnych výrobkov žiakov  I. stupňa. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Obvodné kolo Mc Donald´s Cup

  10.4. sa na štadióne v Dubnici nad Váhom uskutočnilo obvodné kolo v minifutbale ZŠ mladších žiakov. Družstvo našich žiakov získalo 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

 • Nečakaná návšteva

  Okrem vzdelávania je cieľom učiteľov   zvýšiť úroveň bezpečnosti v školách, vytvoriť prostredie, ktoré zabezpečuje zdravý vývin dieťaťa po všetkých stránkach.  Problematika užívania marihuany je v súčasnosti  veľmi aktuálna a dotýka sa celej spoločnosti. Ani žiaci našej školy nie sú výnimkou, preto ak ich chceme ochrániť , alfou omegou musí byť  prevencia. Vo štvrtok, 3. apríla 2014, k nám preto zavítala nečakaná  návšteva. Žiaci  náhodne vybraných  tried zažili praktickú ukážku  vycvičeného psa na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok.   Fenka Reila prekvapila žiakov troch  tried, ktorí so zatajeným dychom sledovali jej  prácu pri vyhľadávaní drog. Keďže sa jej našťastie nepodarilo  u žiakov nič nájsť, ako odmenu si pre ňu pripravil policajt vzorku prinesenej marihuany , ktorej miesto bez problému ihneď označila. Vyhnúť sa možnosti drogovej závislosti  možno len tak, ak nedáme drogám príležitosť. A to sa dá dosiahnuť  len účinnou prevenciou.

 • Minifutbal - McDonalds´Cup

  20.3. sa na našej škole uskutočnilo predkolo v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ - Mc Donalds´Cup. Zúčastnilo sa ho 5 škôl. Družstvo našich žiakov /viď fotoalbum/ zvíťazilo vo všetkých zápasoch, získalo 12 bodov a postupuje do okresného kola, ktoré bude 10.4. v Dubnici nad Váhom. Našim futbalistom blahoželáme k víťazstvu a držíme palce v okresnom kole.

 • Hviezdoslavov Kubín - 1. kategória

  Vyhodnotenie súťaže:

  Poézia:   1. miesto: Laura Králiková - 3.B

                2. miesto: Andrej Kubec - 2.B

                3. miesto: Christofpher Filip Žáček - 1.A

  Próza:    1. miesto: Bianka Priebojová - 2.B

 • Chemická olympiáda - obvodné kolo

  Blahoželáme Janke Staňovej z 9.C, ktorá reprezentovala školu  v CHO a umiestnila sa na 2. mieste s postupom do vyššieho kola. Poďakovanie patrí i p. uč. Šrámkovi za jej prípravu.

 • Oznam

  Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne rodičovské združenia.

  31.3. - pondelok - 5.AB,6.AB, 8.C

  1.4. - utorok - 7.B

  3.4. - štvrtok - 8.AB, 7.A

  7.4. - pondelok - 9.ABC

  Bližšie informácie nájdete v ŽK svojich detí.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293

Fotogaléria