Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Streda 29. 7. 2015

Streda 29. 7. 2015

Kalendár

Novinky

 • Oznam

  V utorok 30.6.2015 po odovzdávaní vysvedčení Radovanovi Rybákovi (žiak 1.A triedy) niekto zobral (pravdepodobne omylom) bielu igelitovú tašku, v ktorej mal uložené vysvedčenie, diplom/pochvalu od triednej učiteľky, odmenu od triednej učiteľky za dobré výsledky počas školského roka.

   

  Igelitovú tašku si odložil na miesto k tomu určené v priestoroch školského klubu detí, a keď odchádzal zo školského klubu a chcel si ju zobrať, tak igelitová taška tam nebola.

 • Oznam

  Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční 30.6.2015 o 9.00h v areáli školy. V prípade nepriaznivého počasia v priestoroch školy,  v triedach 1. - 9. ročníka.

 • Školská akadémia

  Školský rok 2014/2015 ukončíme školskou akadémiou 29. 6. 2015 o 8.00h pre žiakov 1. stupňa a 9,45 h pre žiakov 2. stupňa v Dome kultúry v Ilave. Čo všetko žiaci okrem vyučovania zažili, v akej súťaži boli úspešní, .... si  na tomto podujatí pripomenieme. Čerešničkou na torte určite bude rozlúčka s prvým stupňom žiakov 4. ročníka, ale i rozlúčka veľkých žiakov, deviatakov. Tešíme sa na umelecký zážitok. Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorý akadémiu pripravili.

 • Olympijský festival detí a mládeže

  Žiaci 1. stupňa našej školy sa rozlúčili so školským rokom opäť pohybom. V duchu hesla "Fair-play" sa 25.6. konal olympijský festival detí a mládeže. Snažili sa naplniť hlavný cieľ tohto podujatia: "Zapojiť žiakov, pedagógov i samotné organizácie do pravidelného športovania a podporiť v nich záujem realizovať pohybové aktivity z vlastnej iniciatívy". Olympijský festival každoročne realizujeme v spolupráci s CVČ v Ilave, za čo ich pracovníkom úprimne ďakujeme.

 • Vyhodnotenie zberu tetrapakov

  Vyhodnotenie jednotlivcov je nasledovné:

  nad 1000 ks

  Trieda

  Meno

  Počet kusov

  1.A

  Michal Koyš

  1206

  2.B

  Nikola Švančarová

  1182

  4.B

  Martin Kováč

  1690

 • Školská konferencia - výsledky

  1. miesto

  M. Tomášová, T. Prekopová, L. Marcišínová, L. Púčeková - 8:A - Geologické obdobia  Zeme - BIO

  2. miesto

  S. Priebojová, Z. Ptáčková, J.Živčic - 8.A, 9.B -  Kameň okolo nás a v Božom slove - NAV

  3.miesto

  J. Gershdorfová -  7.A - Tieňovanie - základná technika kresby -  VYV

 • Nie je škola ako škola

  Hľadanie drahokamov v strašidelnom dome, pátranie po stratenom poklade podľa starodávnej mapy, prieskum opustenej banskej štôlne, kurz lietania, výcvik parašutistov... To je len zlomok toho, čo zažili ilavskí štvrtáci druhý júnový týždeň v Škole v prírode v Skalke pri Kremnici.

  V horskom prostredí Kremnických vrchov získali nielen praktické poznatky o prírode, ale aj množstvo nezabudnuteľných zážitkov. V priebehu jedného týždňa spoznávali prostredníctvom netradičných aktivít krásy Slovenska, o ktorých sa učili na hodinách vlastivedy. Urobili si výlet ku geografickému stredu Európy, navštívili Banské múzeum a  Mincovňu v Kremnici, na turistických vychádzkach sa kochali nádhernými panorámami, ktoré poskytovala okolitá príroda.

 • Ocenenie víťazov Národnej súťaže eTwinning 2015

  S potešením a hrdosťou oznamujeme, že hodnotiaca komisia vybrala spomedzi 30 prihlásených projektov z materských, základných a stredných škôl i projekt našej pani učiteľky Mgr. J. Koštialikovej. Tento rok sa jej ušlo 4. miesto. Gratulujeme a prajeme jej veľa skvelých nápadov v snahe urobiť vyučovanie zaujímavejším, kreatívnejším a radostnejším. A možno i ďalších následovateľov! 

 • V "Sieni slávy"

  Už desať rokov funguje v Európe program na podporu spolupráce škôl eTwinning. Na Slovensku sa realizuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačne ho zabezpečuje Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, ktorá patrí pod Žilinskú univerzitu v Žiline. Jeho cieľom je podpora spolupráce medzi školami v európskych krajinách s využitím moderných informačno-komunikačných technológií a znalostí cudzích jazykov.

 • Školská konferencia

  17.6. (streda) o 9,30 h v miestnosti č. 106 sa uskutoční  školská konferencia zameraná na prezentáciu ročníkových prác žiakov. Postúpujú do nej víťazi triednych kôl. Zúčastnia sa jej i vybraní žiaci, ktorí sa do tvorby projektov zapojili ( Ľ. Majerech, J.Janušková, V. Lysáková, L. Staňová,N. Trebulová, K. Urbánková, J. Gerschdorfová, J. Živčic,S. Priebojová, Z. Ptáčková, B. Barteková, D. Koštialiková, T.Čugová, S. Pučeková, S. Bagin, S. Švančarová, O. Barkáč). Hosťom bude víťaz školského kola z 1. stupňa - Katarína Házová zo 4.B. Porota vyberie 3 najúspešnejších žiakov, ktorých odmeníme  finančnou odmenou (20€, 15€, 10€).

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria